Realizacje

Gmina Skórcz
2013-2014

Przebudowa stacji uzdatniania wody, w tym modernizacja technologii do docelowej wydajno¶ci 122 m3/h, roboty budowlane i elektryczne.

Wiêcej

Gmina Nowa Karczma
2012-2014

Budowa stacji uzdatniania wody o wydajno¶ci 42 m3/h wraz ze studniami oraz sieciami wodoci±gowymi i kanalizacyjnymi.

Wiêcej

Gmina Somonino
2011-2012

Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie.Wiêcej

Gmina Przywidz
2010-2011

Budowa hydroforni w Z±brsku Górnym wraz z sieci± wodoci±gow± oraz wykonanie studni wraz z urz±dzeniami do poboru wody

Wiêcej